Glavna stran

Iz Upravna Svetovalnica

Skoči na: navigacija, iskanjeUPRAVNA SVETOVALNICA (US) / ISSN 2232-2183


Administrative Consultation Wiki (ACW)


Spoštovani uporabniki Upravne svetovalnice!

Spoštovani uporabniki, stranke in uradne osebe v upravnih postopkih, državljani, podjetja, nevladne organizacije, študenti, pripravljavci predpisov in drugi zainteresirani!

Imate v postopkih, ki jih vodijo organi javne uprave, težavo ali niste prepričani, kakšna je pravilna razlaga predpisov, zlasti ZUP, pri uveljavljanju pravic in obveznosti do države in drugih nosilcev oblasti? Morda vam lahko pomagamo razrešiti življenjsko situacijo – poiščite odgovor na vašo dilemo v obstoječi bazi Upravne svetovalnice. Upravna svetovalnica deluje od leta 2009 v sodelovanju med Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL, zanjo prof. dr. Polonca Kovač) in Ministrstvom RS za javno upravo (MJU, zanj mag. Matjaž Remic) in vam ponuja okoli 1.500 primerov posplošenih vprašanj in odgovorov.

Če odgovora ne najdete, nam lahko pišete oziroma postavite novo vprašanje prek rdeče označenega zavihka na tej strani. Na vprašanje bo ekipa mentorjev na FU UL in MJU ter drugih sodelujočih upravnih organov in podiplomskih študentov pripravila odgovor z argumentacijo za načelno rešitev postavljene dileme.

Opozorilo: Primeri, ki so označeni "V USKLAJEVANJU", so v delu, zato še ne štejejo kot končna različica. Začnite z iskanjem

(lahko uporabite tudi * - npr.: odloč*)

Start searching

(you can also use * - ie.: citiz*)
Zadnje dodane strani

 1. Prenos izvajanja pogodbenih obveznosti na zunanje izvajalce, kot javno pooblastilo
 2. Določitev strank postopka
 3. Stranke postopka in določitev naslovnika za vročitev odločbe po posebnem predpisu (ZDKG)
 4. Vročanje sklepa o izvršbi in pooblaščenci v izvršbi
 5. Stranke postopka in določitev naslovnika za vročitev odločbe po posebnem predpisu
 6. Konflikt interesov članov senata pri kolegijskem odločanju, kot razlog za izločitev
 7. Lastnoročno podpisana in skenirana elektronsko poslana vloga – ali dosega standard pisne vloge
 8. Elektronsko vročanje v varne in druge elektronske predale in s tem povezano obveščanje in komunikacija s stranko
 9. Vročanje sklepa o ustavitvi postopka v primeru omejenega procesnega pooblastila za umik zahteve
 10. Zapis pogojev v izrek ali obrazložitev odločbe/dovoljenja

Najbolj brane strani

 1. Postopki (poslovanje) občin v zvezi s pripravo gradiv za projektno dokumentacijo, ki jih potrebuje za izvedbo načrtovanih investicij
 2. Dopustnost dokazovanja pomote v zapisu datuma na vročilnici
 3. Vročitev akta o izvršbi in denarni obveznosti mladoletni osebi
 4. Personalna pristojnost pri kolegijskih organih
 5. Potrjevanje skladnosti fizičnih kopij upravnih aktov v elektronski obliki z izvirnikom in tiskanje popisa zadev
 6. Žaljenje organa izven in v upravnem postopku
 7. Obravnava e-vloge brez varnega e-podpisa
 8. Sodobno delovno mesto, elektronsko podpisovanje in odprte pisarne v javni upravi ter zaupnost podatkov
 9. Hramba dokumentarnega gradiva organizacij zasebnega sektorja
 10. Breme plačila stroškov postopka in pravilnost zahtevane nagrade odvetnika


Kategorije: