Glavna stran

Iz Upravna Svetovalnica

Skoči na: navigacija, iskanjeUPRAVNA SVETOVALNICA (US) / ISSN 2232-2183


Administrative Consultation Wiki (ACW)


Spoštovani uporabniki Upravne svetovalnice!

Spoštovani uporabniki, stranke in uradne osebe v upravnih postopkih, državljani, podjetja, nevladne organizacije, študenti, pripravljavci predpisov in drugi zainteresirani!

Imate v postopkih, ki jih vodijo organi javne uprave, težavo ali niste prepričani, kakšna je pravilna razlaga predpisov, zlasti ZUP, pri uveljavljanju pravic in obveznosti do države in drugih nosilcev oblasti? Morda vam lahko pomagamo razrešiti življenjsko situacijo – poiščite odgovor na vašo dilemo v obstoječi bazi Upravne svetovalnice. Upravna svetovalnica deluje od leta 2009 v sodelovanju med Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL, zanjo prof. dr. Polonca Kovač) in Ministrstvom RS za javno upravo (MJU, zanj mag. Matjaž Remic) in vam ponuja okoli 1.500 primerov posplošenih vprašanj in odgovorov.

Če odgovora ne najdete, nam lahko pišete oziroma postavite novo vprašanje prek rdeče označenega zavihka na tej strani. Na vprašanje bo ekipa mentorjev na FU UL in MJU ter drugih sodelujočih upravnih organov in podiplomskih študentov pripravila odgovor z argumentacijo za načelno rešitev postavljene dileme.


Opozorilo: Primeri, ki so označeni "V USKLAJEVANJU", so v delu, zato še ne štejejo kot končna različica. Iskanje

(lahko uporabite tudi * - npr.: odloč*)


Zadnje dodane strani

 1. Zagotovitev nepristranskosti pri vodenju postopka po uradni dolžnosti
 2. Inšpekcijski postopek v primeru civilnopravnega razmerja
 3. Navajanje novega dejstva in novega dokaza v pritožbenem postopku
 4. Prekomernost zahteve za predložitev dokazov v upravnem (inšpekcijskem) postopku
 5. Popravljanje napak v odločbi po vložitvi pritožbe
 6. Splošni in abstraktni ali posamični in konkretni (u)pravni akt?
 7. Odpoved pravici do pritožbe v primeru izdaje procesnega sklepa
 8. Podaljšanje procesnega roka, ki ga določa zakon
 9. Način odreka prevzema dolžnosti izvedenca
 10. Podaja vloge pri (ne)pristojnem organu in njena pravočasnost

Najbolj brane strani ta mesec

 1. Stroški prevoza
 2. Zakonitost in ustreznost ureditve upravnih postopkov z občinskimi odloki in sklepi ter določanje obrazcev vlog z odlokom na podlagi zakona
 3. Vpogled v dokumente v spisu označene kot poslovna skrivnost
 4. Rok za obravnavo dopisa dedičev o vračilu sredstev iz naslova socialnih pravic
 5. Začetek postopka in vročanje v primeru velikega števila strank, med njimi tudi več neznanih, umrlih, tujcev
 6. Vročitev drugostopenjske odločbe ter odločanje v ponovnem postopku v času zadržanja predpisa zaradi presoje ustavnosti
 7. Izdaja sklepa pri presoji vpogleda tretje osebe v zadevo in seznanitev glavne stranke
 8. Nov postopek po že dokončni in pravnomočni odločitvi organa
 9. Vročanje naslovniku, ki nima predalčnika ali je ta neuporaben
 10. Definicija upravnega postopka

Kategorije: