Glavna stran

Iz Upravna Svetovalnica

Skoči na: navigacija, iskanjeUPRAVNA SVETOVALNICA (US) / ISSN 2232-2183


Administrative Consultation Wiki (ACW)


NOVO! Spoštovani uporabniki Upravne svetovalnice (US)!

Projekt US se ob delovanju od leta 2009 zaradi pomanjkljive institucionalne umestitve začasno prekinja. Obstoječa baza približno 1.300 primerov vam ostaja na voljo za podporo pri delu oz. uveljavljanju vaših pravic in pravnih interesov, novih vprašanj pa od 1. 10. 2014 ne sprejemamo več.

Kolikor želite podati FU oz. MJU kot nosilcema projekta kakršnekoli predloge ali odzive, prosimo, da vaše cenjene pobude posredujte na naslov upravna.svetovalnica@fu.uni-lj.si.

Za ekipo US prof. dr. Polonca Kovač in mag. Matjaž Remic


Novosti!

EU posveča prenovi regulacije upravnih postopkov veliko pozornost, prek katere se naj doseže participativno in demokratično družbo ter učinkovite javne politike. Zato je Evropski parlament l. 2013 sprejel resolucijo o ZUP v EU (v slovenščini); skupina najuglednejših evropskih področnih strokovnjakov pa je pripravila vzorčne norme ZUP na ravni EU in kot priporočilo v državah članicah (členi z obrazložitvami; objavljeno septembra 2014).Spoštovana obiskovalka in obiskovalec

Spoštovani uporabniki, stranke, državljani in uradne osebe! Imate v postopku javne uprave težavo ali niste prepričani, kakšna je pravilna razlaga predpisov pri uveljavljanju pravic in obveznosti do države? Morda vam lahko pomagamo razrešiti življenjsko situacijo – poiščite odgovor na vašo dilemo v obstoječi bazi Upravne svetovalnice. Če odgovora ne najdete, nam lahko pišite (več na O projektu)!

Če ste tukaj prvič, vas vljudno prosimo, da preberete osnovne podatke o projektu in teh straneh, sicer pa vam želimo uspešno uporabo teh strani.

Vaša Upravna svetovalnica


Dear visitor

Dear users, parties in administrative procedures, citizens and public officials. Have you encountered any problems in public administration procedures? Are you having questions about the proper interpretation of regulations as regards exercising your rights and obligations (liabilities) towards state? We may help you solve your situation – read this page and write us!

Check out about the project page if you are a first time visitor to get a glimpse of what it is all about. We wish you a successful browsing.

Your AdminConsultWiki


Začnite z iskanjem

(lahko uporabite tudi * - npr.: odloč*)

Start searching

(you can also use * - ie.: citiz*)


Sedaj pa k vsebini

Zadnje dodane strani:

  1. Povračilo stroškov postopka le na podlagi izstavljenega e-računa?
  2. Evidentiranje podatkov o vpogledih v informatizirano uradno evidenco
  3. Uporaba rokovnika
  4. Uporaba rokovnika - tudi za neupravne zadeve?
  5. Razveljavitev odločbe in vročanje stečajnemu upravitelju
  6. Sankcija za meritorno odločitev, izdano na podlagi formalno nepopolne vloge
  7. Ugotavljanje ne/popolnosti vloge in čas odločanja pri pristojnosti kolegijskih organov
  8. Postopek zavrnitve popravka v uradnih evidencah po ZVOP-1
  9. Izvajanje izvršbe vračila (socialne) pravice po področnem zakonu
  10. Hramba dokumentarnega gradiva organizacij zasebnega sektorja

The cases in English

Last added pages:


1. Appointment and Functioning of a Special Case Guardian during an Undetermined Foreign Residence of the Party
2. The Position of the Applicant if they do not have the Characteristics of a Party
3. Service to a Party or an Accessory Participant with a Foreign Residence and the Question of Document Translation
4. Time Restraint of the Right to Inspect the File
5. The Role of the Interpreter in the Administrative Procedure
6. Jurisdiction for Issuing and Challenging Decisions over the Rejection of Certificates
7.The Recording of Procedural Acts by Officials, Parties or the Media
8. (Lack of) Consideration of New Burdening Facts for the Party, Obtained in a Renewed Proceeding After an Appeal has been Granted
9. Administrative Execution against a Foreigner
10. The Effects of the Decision if the Filed Suspensive Appeal is not solved within the Prescribed Time Limit

Kategorije: